RUTINER VID KLAGOMÅL

Waldorfförskolan Rosen

Synpunkter och klagomål – en del av kvalitetsarbetet

På Waldorfförskolan Rosen ser vi synpunkter/ klagomål som en del i vårt kvalitetsarbete.

Både positiva och negativa synpunkter på hur vi på förskolan arbetar med vårt uppdrag ingår i kvalitetsarbetet och uppmuntras. Dina synpunkter är därför viktiga och ger oss möjligheter att förbättra vår verksamhet.

 Så här gör du:

  1. Tala med den det berör i första hand. Om man av någon anledning inte kan det, kontaktar man rektor.
  • Tala med rektor som tar emot synpunkter och klagomål och ansvarar för att vidtagna åtgärder följs upp. 
  • Om man inte är nöjd med steg 1 och 2 då kontaktar man Waldorfförskolan Rosens styrelse. Styrelsens ordförande kallar alla berörda till ett gemensamt möte.
  • Om man inte är nöjd med Waldorfförskolan Rosens hantering av synpunkten/klagomålet då kontaktar man ansvarig tjänsteman på för-och grundskoleförvaltningen i Umeå Kommun

 Rektor: Agneta Luna 090-31330  rektor@rosenumea.se

 Styrelse: styrelsen@rosenumea.se

Umeå 230824