Kooperativet

Rosen har funnit sedan 1989 och är ett föräldrakooperativ. Det betyder att föräldrarna till barnen som går här bidrar till att driva verksamheten. Den kooperativa formen ger en god insyn och ett nära samarbete mellan föräldrar och medarbetare.

Det är medarbetarna som har det pedagogiska ansvaret på Rosen. Rektor har personalansvaret. Vi har en egen vaktmästare som sköter mycket av löpande underhåll och reparationer. Dagliga städning och en del andra tjänster köper vi in.

God insyn i verksamheten

Som förälder ska du känna att du vet vad som händer på Rosen. När du ansöker om plats för ditt barn har vi ett kömöte där vi visar och berättar om vår verksamhet. Alla avdelningar skickar ut månadsbrev om vad som händer i barngruppen och på förskolan. Vi har ett föräldramöte per termin och årliga utvecklingssamtal för ditt barn.

Förskolan är liten och vi strävar efter ett öppet och nära klimat. Tillsammans rätar vi ut frågetecken och tar vara på idéer.

Så bidrar du som förälder

När ditt barn går på Rosen bidrar du som förälder på olika sätt för att kooperativet ska fungera. Det här är några av de viktigaste uppgifterna:

  • Höst och vår har vi en arbetsdag då alla föräldrar samlas för att fixa sådant som behövs. Det kan vara allt från att måla staket till att plantera om buskar.
  • Ett par gånger per termin städar din familj på förskolan. Städningen görs på helgen och tar några timmar.
  • Under de år som ditt barn går i förskolan deltar du i styrelsearbetet under en period.

Har du frågor om det hur det är att ha barnomsorg i vårt föräldrakooperativ? Då är du välkommen att kontakta en ”rosenförälder”.

Kontakt

Det känns fint att visa barnen att vi bryr oss om och tar ett gemensamt ansvar för deras ställe.

Förälder

Huset och gården

Vårt hus är en västerbottensgård med anor från 1800-talet, som kooperativet äger. Det finns en underhållsplan för att hålla huset i gott skick och planera finansiering.

Ni får gärna vara i huset, även när medarbetarna inte är närvarande. Träffa andra familjer, ha en söndagsstund med ditt barn framför brasan, eller kanske pyssla i trädgården. Tänk bara på att lämna förskolan i det skick du hittar den.