Pedagogiken

I waldorfförskolan läggs stor vikt vid barnets egen verksamhet i leken. Miljön inne och ute ska vara vacker och uppmuntra till lek. Genom leken får barnet prova och lära med kroppen, alla sina sinnen och tänkandet. I takt med att barnet växer utvecklas hens förmågor till vilja, kreativitet, empati och tanke. Pedagogen finns med, redo att hjälpa till, men ger barnet utrymme att ta egna initiativ.

Vi pedagoger arbetar med att vara goda förebilder och lägga grunden till goda vanor i barnens relationer, både till sig själva och till andra människor. Vi bemöter dem med värme och respekt och låter dem mogna i sin egen takt. Tillsammans utför vi meningsfulla uppgifter som kan inspirera barnen i deras lekar. Vi lagar mat, arbetar i trädgården, tillverkar leksaker, lagar saker och städar. Det konstnärliga skapandet har en stor plats i vår verksamhet.

”Alla pedagoger känner alla barn. Det känns tryggt och fint och skapar bra sammanhållning.”

Förälder

Det pedagogiska arbetet på vår förskola präglas av en tydlig rytm som skapar trygghet och förtroende för omvärlden. Varje dag innehåller både fri lek och samlande aktiviteter i ett återkommande mönster. Barnet känner igen sig och vet vad som ska hända under dagen. Även året har sin rytm. Det speglar sig i våra sånger, sagor, bordsspel och årstidsfester.