Livet på förskolan

Tre avdelningar

Förskolan Rosen har tre avdelningar: Nyponrosen, Liljan och Tusenskönan. Indelningen sker dels efter ålder, och dels efter barnets och verksamhetens behov och förutsättningar.

Nyponrosen och Liljan går fyra till fem barn tillsammans med varsin pedagog. På Nyponrosen och Liljan går barnen som är mellan ett och fyra år. På Tusenskönan går fjorton till sexton barn som är mellan tre och sex år. Här arbetar två pedagoger. Vår strävan är att ta in så få vikarier som möjligt för att barnen ska få vara med dem de känner.

Lämna och hämta

Varje morgon möter en pedagog barn och förälder. Vi säger godmorgon till varandra och de vuxna tar i hand. Du och barnet tar farväl och säger hejdå. Vi strävar efter att lämningarna ska vara korta men varma.

På eftermiddagen är vi ute och leker på gården. Många barn blir hämtade under tiden vi är ute. Barnet har redan sina ytterkläder på, vilket gör att hämtningen blir smidig för barn, föräldrar och pedagoger.

”Lämningarna känns trygga och mysiga när pedagogen välkomnar barnet. Man känner sig sedd.”

Förälder

Så ser en dag ut

Många av barnen äter gröt när de kommer på morgonen. Efter gröten har barnen en fri lekstund. När alla barn har kommit sätter vi igång med en samlad aktivitet. Det kan vara till exempel målning, utflykt, bakning eller dockspel. Varje veckodag har sin speciella aktivitet, som skapar en rytm. De flesta aktiviteter går fint att anpassa efter barnens ålder.

Vi har samling varje dag. Vi sjunger sånger, leker danslekar och läser ramsor vars innehåll speglar årstiderna. Samlingarna inspirerar till lek, barnen får öva på socialt samspel, experimentera med språket och vara tillsammans. Samlingen är ett fantastiskt pedagogiskt verktyg!

Barnen får frukt innan utevistelsen på förmiddagen. Efter lunch sover de yngsta barnen ute i sina vagnar. De större vilar inne på madrass och får lyssna på en saga som pedagogen berättar.

Under eftermiddagen har vi oftast fri lek eller lugnare aktiviteter. Mellanmål serveras klockan 14, och efter det går alla barn ut på gården och leker.

Öppettider


Just nu har Rosen öppet 6.45-16.30. Finns behov kan tiderna ändras.
Rosen håller stängt omkring fem veckor under sommaren.